Campus Voorzienigheid - Lagere school

Ria Van Thienen

Ria Van Thienen

ria.vanthienen@ksdiest.be
1ste leerjaar
In onze school krijgt elk kind de ruimte om te groeien.
“In het eerste leerjaar is het belangrijk dat elk kind de tijd krijgt om op zijn ritme te leren en te werken. De ervaring heeft me geleerd dat leerlingen vooral nood hebben aan een duidelijke structuur en een persoonlijke aanpak. Met de combinatie van die twee, zorgen we voor een goede start.”
Christel Dekelver

Christel Dekelver

christel.dekelver@ksdiest.be
1ste leerjaar
Kinderen zien groeien, daar ga je toch zelf van groeien!
“Het eerste leerjaar is een scharniermoment. Het is een jaar waarin kinderen een belangrijke stap zetten. Ik vind het prachtig dat ik hen hierbij mag begeleiden. Hoe ik dat doe? Door hen te laten zijn wie ze zijn. Wanneer ik dan merk dat kinderen gedurende dat eerste leerjaar groeien, dan ga ik daar zelf ook een beetje van groeien.”
 An Schoonaerts

An Schoonaerts

an.schoonaerts@ksdiest.be
2de leerjaar
Een fijne sfeer in de klas is de basis.
“In een klas waar de sfeer goed zit, voelen kinderen zich ontspannen en hebben ze het gevoel dat ze zichzelf mogen zijn. Ze komen dan met plezier naar school en staan open om dingen bij te leren. En dat is toch waar het om gaat: kinderen zaken bijbrengen zodat ze met de juiste bagage aan het volgende schooljaar kunnen beginnen.”
Geert Cluckers

Geert Cluckers

geert.cluckers@ksdiest.be
2de leerjaar
Onze kinderen zijn onze toekomst.
“M’n taak als leerkracht biedt me de gelegenheid om ‘gelijke onderwijskansen voor iedereen’ om te zetten in de praktijk. Het is een taak die ik met veel overgave doe omdat ik zo m’n steentje kan bijdragen aan de samenleving van morgen. Onze kinderen zijn ons kostbaarste goed. Zij zijn onze toekomst. Door in hen te investeren, bouwen we aan onze toekomst.”
Babs Jacobs

Babs Jacobs

babs.jacobs@ksdiest.be
2de leerjaar
Een kind is als een vlinder. Ook iedere vlinder vliegt op zijn manier.
“Elk kind benader ik individueel. Door aandachtig naar de leerling én de leerkracht te luisteren, wil ik erachter komen wat de specifieke zorgvraag is. Wanneer ik dan later merk dat de aangepaste zorg werkt, dat leerlingen iets kunnen wat ze eerst niet voor mogelijk hielden en dat ze hierdoor hun vleugels uitslaan, dan straalt deze vlinderjuf.”
Nele Broekmans

Nele Broekmans

nele.broekmans@ksdiest.be
2de leerjaar
“Je hoort erbij!”
“In de klas wil ik dat iedereen zich gewaardeerd voelt. Daarom laat ik elke leerling weten dat hij er helemaal bij hoort. Hoe uniek of anders je ook bent, speelt geen rol. Samen vormen we één klas. Bovendien zijn positieve ervaringen essentieel in het groeiproces van elk kind. M’n doel is dan ook kinderen te stimuleren om uit te groeien tot de beste versie van zichzelf.”
Agnes Celis

Agnes Celis

agnes.celis@ksdiest.be
3DE LEERJAAR
Iedereen kan iets. Niemand kan alles.
“We hebben allemaal talenten en beperkingen. Waar het op aan komt is dat we met onze talenten iets doen zodat we ze ten dienste van de andere kunnen stellen. Dat besef wil ik m’n leerlingen van jongs af aan meegeven. Want hoe belangrijk het ook is dat ze leren lezen en rekenen; het is even belangrijk dat ze beseffen dat een beperking geen belemmering in hun groeiproces hoeft te zijn.”
Heleen Forier

Heleen Forier

juf Heleen
3de leerjaar
Je bent oké zoals je bent.
“In onze klas mag iedereen zichzelf zijn. Anders zijn is niet alleen leuk maar ook leerrijk. Want je leert van de andere, precies omdat hij anders is. Dat is een boodschap die ik in m’n lessen wil meegeven. Zodat kinderen voelen dat ze kunnen zijn wie ze zijn en op hun ritme hun talenten kunnen ontplooien.”
Joke Camps

Joke Camps

joke.camps@ksdiest.be
3de leerjaar
Een gelukkig kind zal gemakkelijker openstaan om nieuwe dingen te leren.
“Als de sfeer in de klas goed zit, dan kan er veel. Dan stellen leerlingen zich open en kunnen ze makkelijker nieuwe dingen opnemen. Ik zie erop toe dat we gedurende de les de leermomenten afwisselen met spelmomenten. Zo krijgen m’n leerlingen regelmatig de kans om zich te ontspannen zodat ze hun batterijen opnieuw kunnen opladen. Het mooiste aan m’n job? Getuige mogen zijn van de vreugde die kinderen uitstralen wanneer ze het naar hun zin hebben.”
Natalie Raes

Natalie Raes

natalie.raes@ksdiest.be
4de leerjaar
Samen staan we sterk!
“Als leerlingen elkaar helpen, ontstaat er een mooie dynamiek in de klas. Je zou ervan staan kijken hoe graag leerlingen de verantwoordelijkheid om de andere te helpen, nemen. Het doet hen schitteren. In onze lessen bestaan er geen domme vragen. Leerlingen worden net aangemoedigd om vragen te stellen. Want van elkaars vragen leren we allemaal.”

Vincent Vanlommel

vincent.vanlommel@ksdiest.be
4de leerjaar
Met onze kinderen werken we aan de toekomst.
Graag naar school komen is het begin van alles. Door les te geven met de nodige leuke momenten tussendoor, probeer ik de kinderen zich goed te laten voelen in de klas. Kinderen die graag naar school komen, zullen extra gemotiveerd zijn en hun grenzen beter kunnen verleggen. Ik probeer aan de kinderen mee te geven dat je met vallen en opstaan ook je doel zal bereiken. De weg ernaartoe is een leerproces op zich. In de klas laat ik enkele waarden en normen expliciet naar voor komen. Beleefdheid, eerlijkheid en vriendelijkheid draag ik zeer hoog in het vaandel.

Freek Deferme

freek.deferme@ksdiest.be
5de leerjaar
Wees jezelf. Er zijn al genoeg anderen.
“Een klas vormen waar kinderen zichzelf kunnen zijn; dat is m’n streefdoel. Want als je jezelf bent, dan komen je talenten boven drijven. Die talenten samen tot ontwikkeling brengen, daar gaan we voor. Dat doen we op een gedisciplineerde maar tegelijkertijd ontspannen manier. Jawel, als we werken dan moet het stil zijn. Maar gelukkig hoeft dat niet te betekenen dat er geen ruimte is voor humor. :-)”
Dieter Weckx

Dieter Weckx

dieter.weckx@ksdiest.be
5de leerjaar
Leren is vallen en opstaan.
“Fouten maken, is toegestaan. Die boodschap probeer ik aan m’n leerlingen over te maken. Zodat ze begrijpen dat je meer leert door het te proberen dan te vrezen fouten te maken. Neem nu Frans. Het is toch niet erg dat je een woord niet helemaal correct uitspreekt. Door veel te praten zal je Frans net dat ietsje beter worden. Nog een ander stokpaardje van me is respect. Een gouden regel in onze klas: behandel de andere zoals je zelf behandeld wil worden.”
Jessica Volders

Jessica Volders

Juf Jessica
6de leerjaar
Elke dag is een nieuwe kans.
“In de lagere school bereid je je eigenlijk al voor op het latere leven. Je legt er de basis waarop je later verder zal bouwen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat kinderen alle kansen krijgen. Ik zie elke dag als een nieuwe kans. Waren er gisteren dingen die niet wilden lukken, morgen is een nieuwe dag. Blijven proberen is de boodschap.”
Tom Van Doninck

Tom Van Doninck

tom.vandoninck@ksdiest.be
6de leerjaar
Een glimlach kost geen geld.
“Als leerkracht wil ik uiteraard m’n leerlingen kennis doorgeven. Maar ik wil hen evenzeer meegeven dat een glimlach of een vriendelijk woord het contact met andere mensen zoveel aangenamer maakt. Of ik de lat hoog leg? Voor mij komt het erop aan dat iedereen z’n best doet en zich inzet om zijn talenten zo maximaal mogelijk te benutten. Als je daarvoor gaat, dan kom je gegarandeerd een heel eind.”
Nand Meert

Nand Meert

nand.meert@ksdiest.be
 Turnleraar
Bewegen is plezier beleven.
“Als m’n lessen ertoe bijdragen dat leerlingen plezier beleven aan bewegen; dan is m’n opzet grotendeels geslaagd. Ik probeer hen dan ook met een heel aantal sporten in contact te brengen zodat ze getriggerd raken om na de schoollessen één van die sporten te doen. Waarom ik het zo belangrijk vind dat jonge mensen sporten of bewegen? Omdat ik ervan overtuigd ben dat een goed evenwicht tussen lichamelijke en mentale inspanningen de basis is om je goed te voelen.”
Tine Van Gossum

Tine Van Gossum

tine.vangossum@ksdiest.be
co-teacher
Mijn doelstelling? Een klas met gelukkige kinderen.
“Een kind dat gelukkig is, is een kind dat zich goed in z’n vel voelt en openstaat om te leren. Als juf streef ik ernaar dat elk kind in m’n klas zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij is. Ik geloof dan ook niet in een uniforme benadering maar in een aanpak op maat van elk kind. Vaak vraagt dit een creatieve manier van denken. Maar dat maakt m’n job net zo boeiend.”
Katrien Vanuytrecht

Katrien Vanuytrecht

katrien.vanuytrecht@ksdiest.be
co-teacher
Al lachend zie én leer je meer.
“Een kind dat gelukkig is, leert beter. Daar ben ik echt van overtuigd. Humor speelt dan ook een belangrijke rol in m’n les. Want al lachend zie je meer, sta je meer open voor de andere en creëer je een open sfeer waarin het toegelaten is om fouten te maken. Lachen doet onze ogen en harten opengaan. En is dat nu net niet wat onze kinderen nodig hebben om op een ontspannen manier dingen bij te leren?”

Stephanie Morren

stephanie.morren@ksdiest.be
5DE LEERJAAR / Lerarenplatform
Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent.
Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn. Je mag het worden op jouw manier en op jouw tempo, want achter elk kind dat in zichzelf gelooft staat een volwassene die eerst geloofde. Als juf vind ik het belangrijk om naar de leerkansen bij elk kind te kijken op zijn of haar tempo om zo een kind te doen laten stralen.