Inschrijven

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018 - 2019

De belangrijkste regels voor alle basisscholen in een notendop.

 • Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een school naar keuze.
 • Inschrijvingsregels gelden alleen voor nieuwe inschrijvingen. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.
 • Alle scholen moeten vooraf laten weten hoeveel kinderen ze kunnen inschrijven.
 • Er gelden afspraken over wanneer een school van start mag gaan met de inschrijvingen.
 • Er gelden voorrangsperiodes voor:
  - Broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school.
  - Kinderen van personeel verbonden aan de school.
  - Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit zijn leerlingen die al dan niet aan bepaalde criteria* voldoen. Aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en een meer gelijke verdeling over de scholen heen. Meer info vind je op www.ond.vlaanderen.be/GOK.

*(Niet-)indicatorleerlingen: het kind geniet al dan niet van een schooltoelage, de mama heeft al dan niet een diploma secundair onderwijs.

Afspraken voor alle basisscholen van Diest.

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2018-2019

 • 3 september 2018 - geboren zijn ten laatste op 03/03/2016
 • 5 november 2018 - geboren zijn ten laatste op 05/05/2016
 • 7 januari 2019 - geboren zijn ten laatste op 07/07/2016
 • 1 februari 2019 - geboren zijn ten laatste op 01/08/2016
 • 11 maart 2019 - geboren zijn ten laatste op 11/09/2016
 • 23 april 2019 - geboren zijn ten laatste op 23/10/2016
 • 3 juni 2019 - geboren zijn ten laatste op 3/12/2016

Kleuters geboren tussen 4 december 2016 en 31 december 2016 kunnen pas instappen op 2 september 2019 (maar wel reeds ingeschreven worden vanaf 19 maart 2018)

KIJK- EN INFOMOMENTEN

 • ​27 maart 2018 tussen 17 u. en 18.30 u.: voor de instappers van 16 april en 14 mei 2018