Inschrijven

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019 - 2020

De belangrijkste regels voor alle basisscholen in een notendop.

 • Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een school naar keuze.
 • Inschrijvingsregels gelden alleen voor nieuwe inschrijvingen. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.
 • Alle scholen moeten vooraf laten weten hoeveel kinderen ze kunnen inschrijven.
 • Er gelden afspraken over wanneer een school van start mag gaan met de inschrijvingen.
 • Er gelden voorrangsperiodes voor:
  - Broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school.
  - Kinderen van personeel verbonden aan de school.
  - Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit zijn leerlingen die al dan niet aan bepaalde criteria* voldoen. Aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en een meer gelijke verdeling over de scholen heen. Meer info vind je op www.ond.vlaanderen.be/GOK.

*(Niet-)indicatorleerlingen: het kind geniet al dan niet van een schooltoelage, de mama heeft al dan niet een diploma secundair onderwijs.

Info- en kijkmomenten

 • 18 februari van 16.30u - 18.00u

Inschrijvingsmomenten:

 • 2 - 15 maart: voorrangsperiode voor kinderen van broers en zussen
 • 17 - 20 maart: voorrangsperiode voor kinderen personeel
 • 21 maart - 5 april: voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen
 • Vanaf maandag 27 april: vrije inschrijvingen

CAPACITEIT

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2019-2020 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen.
Hieronder een voorlopig overzicht van de vrije plaatsen in schooljaar 2019-2020:

(toestand 23/04/2019)
Kleuters Demerstraat °2017 °2016 °2015 °2014    
vrije plaatsen N-ind: 8
ind: 3
volzet volzet volzet    
             
Kleuters Wijngaard °2017 °2016 °2015 °2014    
vrije plaatsen N-ind: 8
ind: 4
volzet volzet volzet    
             
Lagere school 1ste lj. 2de lj. 3de lj. 4de lj. 5de lj. 6de lj.
vrije plaatsen volzet volzet volzet ind: 1 volzet volzet

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2019-2020

 • 2 september 2019 - geboren zijn ten laatste op 2 maart 2017
 • 4 november 2019 - geboren zijn ten laatste op 4 mei 2017
 • 6 januari 2020 - geboren zijn ten laatste op 6 juli 2017
 • 3 februari 2020 - geboren zijn ten laatste op 3 augustus 2017
 • 2 maart 2020 - geboren zijn ten laatste op 2 september 2017
 • 20 april 2020- geboren zijn ten laatste op 20 oktober 2017
 • 25 mei 2020 - geboren zijn ten laatste op 25 november 2017

Kleuters geboren tussen 26 november 2017 en 31 december 2017 kunnen pas instappen op 1 september 2020 (maar wel reeds ingeschreven worden vanaf 25 maart 2019)