Met oog voor elk kind

In onze school dragen we zorg voor elkaar. We noemen het ‘zorgsaam omgaan met de andere.’ Want door oog te hebben voor de noden van de andere, crëeren we samen een leer- en leefomgeving waar je je geborgen voelt en ongestoord het beste uit je zelf naar boven kan laten komen.

‘Zorgsaam omgaan met de andere’, wat houdt dit nu precies in? Annicq Vandendries, Soraja Dries en Ellen Clerx, zorgcoördinatoren bij KSD-Voorzienigheid, vatten het even samen.

“We willen elk kind de kans bieden om z’n talenten te ontplooien. Hierbij houden we rekening met zowel de mogelijkheden als de beperkingen van het kind. Samen met de ouders, de leerkachten en het kind gaan we op zoek naar een manier die het kind het nodige zelfvertrouwen geeft om verdere stappen in z’n ontwikkeling te zetten.

We kijken naar talent vanuit een breed perspectief. Elk kind is uniek. Belangrijk is dat we z’n potentieel zien, benoemen en aanmoedigen. Door te vertrekken vanuit wat het kind kan, kom je vaak veel verder dan wanneer je je focust op wat het kind nog niet kan. We gaan dan ook voluit voor een positieve benadering waarbij we op tijd en stond schouderklopjes geven. Want een beetje menselijke warmte en persoonlijke aandacht zijn vaak het beste groeimiddel voor jong talent.”