Wijngaardschool - Kleuterschool

Debby Ceusters

Debby Ceusters

debby.ceusters@ksdiest.be
instapklas
Love changes everything. So fill the world with it.
“Liefde is het begin van alles. Veel liefde aan onze kleuters geven, is voor mij dan ook de basis. Ik vind het zalig om kinderen een helpende hand toe te steken en dan vast te stellen dat ze hierdoor groeien. Doordat je er voor hen bent, groeit hun zelfvertrouwen en slagen ze erin om de drempel om een bepaalde oefeningen te doen, te overwinnen. Dan merk je hoe je door hen met liefde te omringen wonderen kan verrichten.”
Nancy Donders

Nancy Donders

nancy.donders@ksdiest.be
1ste kleuterklas
Door het positieve te zien en te benoemen, haal je het beste uit elk kind naar boven.
“Onze klas zie ik als een veilige thuishaven waar kinderen zich thuis voelen. Naast een duidelijke structuur, krijgen ze de ruimte om zichzelf te zijn. Als juf probeer ik zoveel mogelijk positief gedrag te stimuleren. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je door het positieve te benoemen, het beste uit een kind naar boven kan halen.”
Veerle Luca

Veerle Luca

veerle.luca@ksdiest.be
2de kleuterklas
Laat de ideeën vanuit de kinderen komen.
“Kinderen kunnen zoveel meer dan je denkt. Ik zet dan ook voluit in op participatie. Een moeilijk woord waarmee ik wil aangeven dat we in de klas vanuit de leefwereld van de kinderen vertrekken en inspelen op wat hen bezighoudt. Daarnaast wil ik hen een aantal fundamentele waarden meegeven. Je bent nooit te jong om leren sorry te zeggen of om de andere te helpen.”
Patricia Janssens

Patricia Janssens

patricia.janssens@ksdiest.be
2de en 3de kleuterklas
Jonge kinderen geef je wortels. Oudere kinderen geef je vleugels.
“Voor kinderen is het belangrijk dat ze een positief zelfbeeld hebben. Vandaar dat we hen stimuleren in wat ze goed kunnen. Zo worden ze aangemoedigd om nog beter te worden en krijgen ze diepe wortels van waaruit ze verder kunnen groeien tot mensen die zelfbewust in het leven staan.”

Greet Costermans

greet.costermans@ksdiest.be
2de en 3de kleuterklas
Blijven proberen. Zo gaan we het leren.
“Vind je het niet prachtig dat kinderen elkaar helpen? Het is niet omdat ze heel jong zijn dat ze dat nog niet zouden kunnen. Integendeel. Ik maak hen ook duidelijk dat de juf er altijd is om hen te helpen en moedig hen aan om hulp te durven vragen. Zo leren ze van jongs af aan dat we samen veel meer kunnen dan alleen.”

Anaïs Raymond

Anais.Raymond@ksdiest.be
2de en 3de kleuterklas / Lerarenplatform
Ik schenk positieve aandacht en laat hierdoor mijn kleuters groeien.
Als juf benader ik mijn kleuters op een positieve manier. Deze positieve aandacht zorgt er voor dat ze zich goed voelen in de klas. Dit is belangrijk want een kind dat zich goed voelt, groeit!
Sarah Dirckx

Sarah Dirckx

sarah.dirckx@ksdiest.be
1ste leerjaar
Leerlingen die zich gewaardeerd voelen, zijn goed geplaatst om een vlotte overgang naar het eerste leerjaar te maken.
“De stap naar het eerste leerjaar is een grote stap. Maar als je kinderen de ruimte geeft om zich goed te voelen en hen les op maat van hun kunnen geeft, dan verloopt die stap best vlot. In onze klas besteden we veel aandacht aan groepswerk. Het is een actieve vorm van leren waarbij kinderen op een betrokken manier deelnemen aan de les.”

Lindsay Hendrickx

Lindsay.Hendrickx@ksdiest.be
Kinderverzorgster
De lach van een kind, dat is waar ik geluk in vind
Als je verdrietig bent, veeg ik je tranen. Als je bang bent, geef ik je mijn armen. Als je boos bent, mag je boos zijn. Als je blij bent, lach ik met je mee. Wat ik je wil geven is ruimte om te spelen en te ontdekken. Ik wil je laten leren en proberen, je laten groeien en knoeien. Op tijd gaan we naar de wc. Handjes wassen en mondjes vegen? Daar help ik je mee. Een kus, een knuffel, een lieve lach. Daar geniet ik van, elke dag.

Caro Nijs

caro.nijs@ksdiest.be
Turnleraar
Van proberen kan je leren.
“In onze klas wil ik een sfeer creëren waarin kleuters zich geborgen en niet geremd voelen om dingen te proberen en experimenteren. Samen leren we stap voor stap. Kleine dingen zoals je jas aan de kapstop hangen of zelfstandig leren eten, betekenen op die jonge leerftijd al heel wat. Ik Het is fascinerend om te zien wat deze jonge mensen - door allerlei zaken zelf te proberen – op één jaar tijd allemaal leren.”

Lieve Everaert

lieve.everaert@ksdiest.be
Turnleraar
Bewegen maakt gelukkig.
“Waarom ik bewegingslessen voor kleuters zo belangrijk vind? Omdat je er gelukkig van wordt! En natuurlijk ook omdat deze lessen een ideaal moment zijn om je groot- motorische vaardigheden te ontwikkelen. In m’n lessen probeer ik ook zoveel mogelijk andere ontwikkelingsdomeinen zoals muziek te integreren. Het gebeurt regelmatig dat we zingend door de gang stappen. Als het lied ons dan ook nog uitnodigt om te bewegen, dan zijn we helemaal ‘in the mood’ :-).”

Nand Meert

nand.meert@ksdiest.be
Turnleraar
Bewegen is plezier beleven.
“Als m’n lessen ertoe bijdragen dat leerlingen plezier beleven aan bewegen; dan is m’n opzet grotendeels geslaagd. Ik probeer hen dan ook met een heel aantal sporten in contact te brengen zodat ze getriggerd raken om na de schoollessen één van die sporten te doen. Waarom ik het zo belangrijk vind dat jonge mensen sporten of bewegen? Omdat ik ervan overtuigd ben dat een goed evenwicht tussen lichamelijke en mentale inspanningen de basis is om je goed te voelen.”