Inschrijven

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022

U kan uw kind nog inschrijven in onze school voor het schooljaar 2021 - 2022.  Maak hiervoor best telefonisch een afspraak via het nummer 013 33 46 31.

Wij informeren u graag over de beschikbare plaatsen en inschrijfmodaliteiten. 

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023

Info- en kijkmomenten

 • 24 april 2022: Info-en kijkmoment voor nieuwe kinderen * in groep
 • 28 april 2022: Info- en kijkmoment voor nieuwe kinderen * individueel en op afspraak

Inschrijvingsmomenten
• 28 maart - 25 april 2022: voorrangsperiode broers en zussen en kinderen personeel
• 5 mei - 20 mei 2022: iedereen kan inschrijven, maar de school maakt een opsplitsing tussen indicator en niet-indicatorleerlingen
• Vanaf 30 mei 2022: vrije inschrijvingen

Via de website www.naarschoolindiest.be/ en meer specifiek de link naarschoolinvlaanderen.be/ kan je nakijken waar er nog plaatsen vrij zijn.

Alvast welkom in onze school!

De belangrijkste regels voor alle basisscholen in een notendop.

 • Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een school naar keuze.
 • Inschrijvingsregels gelden alleen voor nieuwe inschrijvingen. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.
 • Alle scholen moeten vooraf laten weten hoeveel kinderen ze kunnen inschrijven.
 • Er gelden afspraken over wanneer een school van start mag gaan met de inschrijvingen.
 • Er gelden voorrangsperiodes voor:
  - Broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school.
  - Kinderen van personeel verbonden aan de school.
  - Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit zijn leerlingen die al dan niet aan bepaalde criteria* voldoen. Aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en een meer gelijke verdeling over de scholen heen. Meer info vind je op www.ond.vlaanderen.be/GOK.

*(Niet-)indicatorleerlingen: het kind geniet al dan niet van een schooltoelage, de mama heeft al dan niet een diploma secundair onderwijs.


Capaciteit

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2022-2023 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen.

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.


kinderen geboren tussen

                 starten op

dus vanaf …

01/01/2020 - 01/03/2020

1ste  schooldag van september

01/09/2022

02/03/2020 - 07/05/2020

na de herfstvakantie

07/11/2022

08/05/2020 - 09/07/2020

na de kerstvakantie

09/01/2023

10/07/2020 - 01/08/2020

1ste schooldag van februari

01/02/2023

02/08/2020 - 27/08/2020

na de krokusvakantie

27/02/2023

28/08/2020 - 17/10/2020

na de paasvakantie

17/04/2023

18/10/2020 - 22/11/2020

na hemelvaart

22/05/2023

23/11/2020 - 31/12/2020

1ste  schooldag september 2023

01/09/2023