Inschrijven

Digitaal inschrijven 

Klik op deze link om je kind digitaal in te schrijven in de basisschool Voorzienigheid of de Wijngaardschool.
Inschrijven kan vanaf 27 februari


Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025

Infomomenten in de hoofdschool (ingang Valleilaan). gezamenlijk informatiemoment en rondleiding doorheen de school.

 - dinsdag 30 januari om 19.30 u.
 - donderdag 22 februari om 19.30 u.

Kijkmoment in de vestiging WIJNGAARD en kleuterschool De Notelaar

 - dinsdag 6 februari doorlopend tussen 16.30 u. en 18 u.


Inschrijvingsmomenten

Vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 is er een centrale tijdslijn. Op die manier starten de aanmeldingen en inschrijvingen van alle scholen basisonderwijs op dezelfde dag. Dit helpt dubbele inschrijvingen te vermijden en vereenvoudigt de communicatie naar ouders. 
De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 verlopen als volgt: 
 • De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024.
 • De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 15 april 2024 bekend gemaakt. 
 • Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024. 
 • Vanaf 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen

Afbeelding met tekst, schermopname, clipart, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving


Via de website www.onderwijsindiest.be/ en meer specifiek de link naarschoolinvlaanderen.be/ kan je nakijken waar er nog plaatsen vrij zijn.

Alvast welkom in onze school!

De belangrijkste regels voor alle basisscholen in een notendop.

 • Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een school naar keuze.
 • Inschrijvingsregels gelden alleen voor nieuwe inschrijvingen. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.
 • Alle scholen moeten vooraf laten weten hoeveel kinderen ze kunnen inschrijven.
 • Er gelden afspraken over wanneer een school van start mag gaan met de inschrijvingen.
 • Er gelden voorrangsperiodes voor:
  - Broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school.
  - Kinderen van personeel verbonden aan de school.
  - Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit zijn leerlingen die al dan niet aan bepaalde criteria* voldoen. Aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en een meer gelijke verdeling over de scholen heen. Meer info vind je op www.ond.vlaanderen.be/GOK.

*(Niet-)indicatorleerlingen: het kind geniet al dan niet van een schooltoelage, de mama heeft al dan niet een diploma secundair onderwijs.


Capaciteit

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen.

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.ook aanmelden en inschrijven.

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2024-2025

kinderen geboren tussen

stappen in na de

dus vanaf…

1 januari en 1 maart 2022 

zomervakantie

maandag 2 september 2024

2 maart en 4 mei 2022

herfstvakantie 

maandag 4 november 2024

5 mei en 6 juli 2022

kerstvakantie

maandag 6 januari 2025

7 juli en 1 augustus 2022

teldag

maandag 3 februari 2025

2 augustus en 10 september 2022

krokusvakantie 

maandag 10 maart 2025

11 september en 22 oktober 2022

paasvakantie 

dinsdag 22 april 2025

23 oktober en 2 december 2022

Hemelvaart

maandag 2 juni 2025

3 december en 31 december 2022

kleuters die nog geen 2,5 jaar zijn op de laatste instapdatum starten op 1 september 2025. Ze moeten zich nu ook aanmelden en inschrijven.


kinderen geboren tussen

                 starten op

dus vanaf …