Inschrijven

Omwille van de coronacrisis is fysiek inschrijven nog niet mogelijk, daarom zijn we overgestapt op een digitaal inschrijvingssysteem.

Via de website www.naarschoolindiest.be/ en meer specifiek de link naarschoolinvlaanderen.be/ kan je nakijken waar er nog plaatsen vrij zijn.

Alvast welkom in onze school!


Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

De belangrijkste regels voor alle basisscholen in een notendop.

 • Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een school naar keuze.
 • Inschrijvingsregels gelden alleen voor nieuwe inschrijvingen. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.
 • Alle scholen moeten vooraf laten weten hoeveel kinderen ze kunnen inschrijven.
 • Er gelden afspraken over wanneer een school van start mag gaan met de inschrijvingen.
 • Er gelden voorrangsperiodes voor:
  - Broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school.
  - Kinderen van personeel verbonden aan de school.
  - Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit zijn leerlingen die al dan niet aan bepaalde criteria* voldoen. Aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en een meer gelijke verdeling over de scholen heen. Meer info vind je op www.ond.vlaanderen.be/GOK.

*(Niet-)indicatorleerlingen: het kind geniet al dan niet van een schooltoelage, de mama heeft al dan niet een diploma secundair onderwijs.

Inschrijvingsmomenten

Omwille van de coronacrisis zal fysiek inschrijven niet mogelijk zijn tot eind augustus 2020, daarom stappen we over op een digitaal inschrijvingssysteem. Je kind aanmelden zal in een eerste golf mogelijk zijn vanaf 13 juni 9 u. tot 26 juni 12 u. (op de middag). Binnenkort verschijnt de aanmeldingslink op deze website en word je geïnformeerd over het systeem. Je kan via deze link aanmelden voor basisschool Voorzienigheid of de Wijngaardschool (kleuter + eerste leerjaar).

Tussen 26 juni en 29 juni worden de aanmeldingen omgezet in inschrijvingen. Indien u terecht kan in de school van uw keuze wordt u hiervan via e-mail of telefoon op de hoogte gebracht.  

Via de website http://www.naarschoolindiest.be/ en meer specifiek de link: https://naarschoolinvlaanderen.be/ kan je nakijken waar er nog plaatsen vrij zijn.

Alvast welkom in onze school!


Capaciteit

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2020-2021 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen.
​​​​​​​

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.


INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2020-2021

 • 1 september 2020 - geboren zijn ten laatste op 1 maart 2018
 • 9 november 2020 - geboren zijn ten laatste op 9 mei 2018
 • 4 januari 2021 - geboren zijn ten laatste op 4 juli 2018
 • 1 februari 2021 - geboren zijn ten laatste op 1 augustus 2018
 • 22 februari 2021 - geboren zijn ten laatste op 22 augustus 2018
 • 19 april 2021 - geboren zijn ten laatste op 19 oktober 2018
 • 17 mei 2021 - geboren zijn ten laatste op 17 november 2018