Inschrijven

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

De belangrijkste regels voor alle basisscholen in een notendop.

 • Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een school naar keuze.
 • Inschrijvingsregels gelden alleen voor nieuwe inschrijvingen. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.
 • Alle scholen moeten vooraf laten weten hoeveel kinderen ze kunnen inschrijven.
 • Er gelden afspraken over wanneer een school van start mag gaan met de inschrijvingen.
 • Er gelden voorrangsperiodes voor:
  - Broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school.
  - Kinderen van personeel verbonden aan de school.
  - Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit zijn leerlingen die al dan niet aan bepaalde criteria* voldoen. Aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en een meer gelijke verdeling over de scholen heen. Meer info vind je op www.ond.vlaanderen.be/GOK.

*(Niet-)indicatorleerlingen: het kind geniet al dan niet van een schooltoelage, de mama heeft al dan niet een diploma secundair onderwijs.

Info- en kijkmoment 18 februari tussen 16.30 u. en 18 u.: Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen tijdens dit infomoment samen met hun kind(eren) een bezoek brengen aan de school Demerstraat en Wijngaard om zo de werking van de school te leren kennen.


Inschrijvingsmomenten:

 • 2 - 15 maart: voorrangsperiode 1 voor kinderen van broers en zussen
 • 17 - 20 maart: voorrangsperiode 2 voor kinderen personeel
 • 21 maart - 5 april: voorrangsperiode 3 voor indicator- en niet-indicatorleerlingen
 • VANAF zaterdag 21 maart tussen 9 u. en 12 u kunnen kinderen die gebruik willen maken van de 3de voorrangsperiode (indicator en niet-indicator leerlingen) ingeschreven worden, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
  De inschrijvingen voor basisschool Voorzienigheid en Wijngaardschool gaan door in de hoofdschool (Ingang via Valleilaan).

 • Het inschrijfmoment van 21 maart GAAT NIET DOOR! Dit wordt uitgesteld wegens richtlijnen Coronavirus. Een nieuwe datum wordt later meegedeeld.
 • Vanaf maandag 27 april: vrije inschrijvingen


Capaciteit

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2020-2021 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen.
​​​​​​​

Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.


INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2020-2021

 • 1 september 2020 - geboren zijn ten laatste op 1 maart 2018
 • 9 november 2020 - geboren zijn ten laatste op 9 mei 2018
 • 4 januari 2021 - geboren zijn ten laatste op 4 juli 2018
 • 1 februari 2021 - geboren zijn ten laatste op 1 augustus 2018
 • 22 februari 2021 - geboren zijn ten laatste op 22 augustus 2018
 • 19 april 2021 - geboren zijn ten laatste op 19 oktober 2018
 • 17 mei 2021 - geboren zijn ten laatste op 17 november 2018