1KDW (instap- en eerste kleuterklas)

Onze klas zie ik als een veilige thuishaven waar kinderen zich thuis voelen. Naast een duidelijke structuur, krijgen ze de ruimte om zichzelf te zijn. Als juf probeer ik zoveel mogelijk positief gedrag te stimuleren. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je door het positieve te benoemen, het beste uit een kind naar boven kan halen.

Nancy Donders

Juf 0/1KCW (instap- en eerste kleuterklas)
Door het positieve te zien en te benoemen, haal je het beste uit elk kind naar boven.

Foto's van 1KDW