3B

In onze klas mag iedereen zichzelf zijn. Anders zijn is niet alleen leuk maar ook leerrijk. Want je leert van de andere, precies omdat hij anders is. Dat is een boodschap die ik in m’n lessen wil meegeven. Zodat kinderen voelen dat ze kunnen zijn wie ze zijn en op hun ritme hun talenten kunnen ontplooien.

Heleen Forier

Juf 1A
Je bent oké zoals je bent!