10 meest gestelde vragen

Je kan je kind inschrijven gedurende het schooljaar dat het instapmoment voorafgaat. Belangrijk om weten is dat elke inschrijvingsperiode uit verschillende voorrangsperioden bestaat. Deze perioden worden elk jaar door de basisscholen van Diest bepaald. 

Wil je graag weten wanneer je je kind dit jaar kan inschrijven? De specifieke info- en inschrijvingsmomenten maken we in het voorjaar via onze website bekend. Je vindt deze informatie door op de inschrijvingsknop te klikken die zich op de homepagina bevindt.

Neen, je hoeft je kind maar één keer in te schrijven. Dat is op het moment waarop je kind aan de basisschool begint. Is je dochter of zoon dus ingeschreven in de KSD-Wijngaardschool, dan kan zij/hij de overstap naar de KSD Campus Voorzienigheid zonder nieuwe inschrijving maken.
Zeker. Wij voorzien elk jaar kijk-en infomomenten die je de gelegenheid bieden onze school en ons team beter te leren kennen. De specifieke data vind je op onze website onder de rubriek ‘inschrijven’.

Onze twee vestigingen behoren tot dezelfde KSD-scholengroep. Beide scholen vallen onder dezelfde directie en hanteren een gemeenschappelijke visie. Het spreekt dan ook voor zich dat we in nauw overleg aan meerdere pedagogische projecten en activiteiten samenwerken.

Een belangrijk verschilpunt is de ligging. De KSD Wijngaardschool is een wijkschool die op een kleinschaligere locatie gelegen is. Je kind kan er vanaf 2.5 jaar tot en met het eerste leerjaar school lopen. De KSD Campus Voorzienigheid is de hoofdschool die zich op een campus in het midden van de stad bevindt. Hier kan je kind het volledige traject van een basisschool (2.5 - 12 jaar) afleggen.

In onze aanpak staat het welbevinden van het kind centraal. Want de stap naar het leren en het groeien kan pas echt gezet worden wanneer kinderen zich goed in hun vel voelen. Vandaar dat we ons met het hele team inzetten om van onze school een plek te maken waar kinderen zich thuis voelen.

We gaan ervan uit dat elk kind uniek is en willen elk kind zoveel mogelijk kansen bieden om z’n talenten zo maximaal mogelijk te ontplooien. In vele gevallen is onze gepersonaliseerde aanpak en aangepaste ondersteuning voldoende om dit te realiseren. Mocht blijken dat onze manier van werken toch niet de gewenste resultaten oplevert, dan kunnen we – in samenspraak met de ouders – beroep doen op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Als we zeggen dat we ‘talent in beweging’ brengen, dan zien we talent vanuit een breed perspectief. Uiteraard zetten we in op het ontwikkelen van lees- en rekenvaardigheden. Maar daarnaast willen we ook de sportieve en muzische talenten van de kinderen ontplooien.

Kinderen krijgen regelmatig de gelegenheid om hen via tekeningen, muziek of gedichtjes te uiten. En niet te vergeten, we moedigen onze leerlingen aan om hun sociale vaardigheden aan te scherpen. Want ook samenwerken in groep en op een respectvolle manier met de andere omgaan zien wij als essentiële vaardigheden.

Doorheen het schooljaar van de laatste kleuterklas voorzien we heel wat activiteiten die de kleuters de kans bieden met hun toekomstige leeromgeving kennis te maken. Zo is er bijvoorbeeld een ‘wendag’ in het eerste leerjaar. Dit is een dag die de kleuters doorbrengen in de klas van de juf van het eerste leerjaar. 

Voor de ouders voorzien we een infoavond. Dit biedt hen de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht van het eerste leerjaar en hun vragen aan bod te laten komen. Om de overgang zo vlot mogelijk laten te verlopen, zorgen we ook voor een vlotte doorstroom van informatie. Alle nuttige informatie over de kleuter wordt tijdig doorgegeven aan de leerkracht en de zorgcoördinator van het eerste leerjaar.

Het einde van de kleuterschool sluiten we af met een speciaal moment waarop de kinderen een diploma uitgereikt krijgen. Op die manier worden ze in de bloemetjes gezet voor alle stappen die ze de voorbije jaren gezet hebben en worden ze zich bewust dat ze binnenkort opnieuw een belangrijke stap gaan zetten.

Twee keer per week brengt onze fruitboer vers fruit naar school. Dit fruit wordt zowel in onze kleuterklassen als in de klassen van de lagere school verdeeld. Zoals je merkt, vinden we het belangrijk dat onze kinderen al vanaf jonge leeftijd de gewoonte ontwikkelen om fruit te eten.

We moedigen onze kinderen ook aan om veel water te drinken. Daarnaast zorgen we ervoor dat er voldoende frisse lucht in de klassen aangevoerd wordt. Dit is goed voor de gezondheid en voor het concentratievermogen. En natuurlijk houden we in de gaten dat de kinderen voldoende bewegingstussendoortjes krijgen.

In zo’n situatie is open communicatie uitermate belangrijk. We nodigen iedereen die weet heeft van pestgedrag, uit dit aan ons te melden. Zodra we op de hoogte zijn, engageren we ons om met alle betrokken partijen in overleg te gaan en de gepaste actie te ondernemen.

We willen dit soort onaanvaardbaar gedrag echter ook op een preventieve manier aanpakken. Daarom werken we in de klas rond sociale vaardigheden. Leren neen zeggen, keuzes maken en opkomen voor jezelf is wat we onze leerlingen al van jongs af aan willen bijbrengen.

Recent hebben we ingetekend op KiVa, een antipestprogramma dat de scholen in Diest samengesteld hebben. Het is een intensief programma dat kinderen en jongeren aanleert om duidelijk grenzen aan te geven. Het wordt alvast onze leidraad voor de komende jaren om pestgedrag in de kiem te smoren.

Er zijn vele dingen die je als ouder kan doen om je kind in z’n groeiproces te stimuleren. Je kan verhalen vertellen, spelletjes spelen of gewoon samen huishoudelijke taken verrichten. Wat je doet, is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat je ze samen doet.

Hoe je je kind bij z’n huiswerk kan helpen? Door voor een rustige omgeving met niet te veel afleiding te zorgen. Samen met je kind de agenda doornemen is ook nuttig. Zo kom je erachter of je kind goed begrepen heeft wat er van hem verwacht wordt en kan je – indien nodig – bijsturen.

Hou er rekening mee dat elk kind op zijn tempo evolueert. Dit betekent dat de stap naar zelfstandigheid bij elk kind anders verloopt. Het komt erop aan te voelen wanneer je kind klaar is voor die stap en dan daarop in te spelen, zonder iets te forceren. En tenslotte, toon belangstelling voor alles wat je kind je vertelt. Oprechte aandacht is het grootste geschenk dat je je kind kan geven.