Vrije dagen

 

 

VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2023- 2024 

  • Vrije dagen eerste trimester 

Facultatieve verlofdag: maandag 2 oktober 2023 

Pedagogische studiedag: vrijdag 13 oktober 2023  

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2023 

Pedagogische studiedag: woensdag 6 december 2023 

Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 

 

● Vrije dagen tweede trimester  

Pedagogische studiedag: maandag 29 januari 2024 

Krokusvakantie: van maandag 12 tot en met zondag 18 februari 2024 

Facultatieve verlofdag: vrijdag 8 maart 2024  

Paasvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 14 april 2024 (paasmaandag: 1 april) 

 

● Vrije dagen derde trimester 

Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024 

Hemelvaart: donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024  

Pinkstermaandag: 20 mei 2024 

 
Het schooljaar eindigt voor de leerlingen op vrijdag 28 juni 2024 om 11.55 u.  
 

 

Andere belangrijke data 

Infoavond lagere school: dinsdag 5 september om 19 u. 

Infoavond kleuters: donderdag 7 september om 19 u. 

Eerste communie: Sint-Sulpitius zondag 5 mei 2024 

Vormsel: donderdag 9 mei 2024 

 

Ouderraad vergaderingen: 19 september, 12 december, 12 maart, 14 mei