Vrije dagen

VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2022- 2023  *  ONDER VOORBEHOUD * 

 

● Vrije dagen eerste trimester  
Facultatieve verlofdag: maandag 26 september 2022   
Pedagogische studiedag: vrijdag 7 oktober 2022  
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 

Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 

Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

 
● Vrije dagen tweede trimester  

Pedagogische studiedag: maandag 30 januari 2023 
Facultatieve verlofdag: vrijdag 10 februari 2023  
Krokusvakantie: van maandag 20 tot en met zondag 26 februari 2023 

Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023 (paasmaandag: 10 april) 

Pedagogische studiedag: woensdag 15 maart 2023 

 
● Vrije dagen derde trimester 

Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 

Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstermaandag: 29 mei 2023 

 
Het schooljaar eindigt voor de leerlingen op vrijdag 30 juni 2023 om 11.55 u.  
 

Bos en zeeklassen 

  • Bosklassen - Surister: 6e lj: 05/09 - 9/09 

                                       5e lj: 08/05 - 12/ 05 

  • Zeeklassen -Barkentijn: 4e lj: 10/10 - 14/10 

                                           3e lj: 30/05 - 02/06 

 

Andere belangrijke data 

Schoolfeest: zaterdag 6 mei 2023  

Eerste communie: Sint-Sulpitius zondag 14 mei 2023 

Vormsel: donderdag 18 mei 2023